Cách Reset Mật Khẩu Win 7 Bằng USB Hoặc Đĩa Cài Win 7

Đôi khi chúng ta quên mật khẩu windows 7 hoặckhi cài lại win đánh mật khẩu nhầm, cũng có thể do gõ Tiếng Việt có dấu…

Bước 1: Khởi động từ đĩa cài Windows hoặc USB cài Windows> chọn “Repair your computer” từ góc dưới bên trái.

Bước 2: Chọn Command Prompt > để mở giao diện dòng lệnh ra.

Bước 3: Gõ vào lệnh sau: [ copyc:\windows\system32\sethc.exe c:\ ]
Sau đó đến lệnh: [ copy c:\windows\system32\cmd.exe c:\windows\system32\sethc.exe ]

Bước 4: Bây giờ bạn khởi động lại máy tính.

Bước 5: Khi màn hình đăng nhập đã hiện ra >nhấn phím Shift 5 lần > bạn sẽ thấy dấu nhắc lệnh của chế độ quản trị.

Bước 6: Để thiết lập lại mật khẩu chỉ cần gõ lệnh sau: [ net user <tên user, trong ví dụ là geek> <mật khẩu mới, trong ví dụ là MyNewPassword> ]

Lưu Ý: Nếu tên user đăng nhập của bạn có dấu cách ví dụ tên user:geek 1, thì bạn đặt tên user đó trong dấu ngoặc kép là được: [ net user “geek 1”MyNewPassword ]

Bước 7: Bây giờ bạn đã có thể đăng nhập bằng mật khẩu mới rồi.

Lưu Ý: Để sau khi đăng nhập, mọi việc sẽ diễn ra giống như trước > cần đưa tập tin sethc.exe ban đầu trở lại. Hãy khởi động lại vào đĩa CD cài đặt > mở Command Prompt > gõ vào lệnh sau: [ copy c:\sethc.exe c:\windows\system32\sethc.exe ]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *